Nieuws
Werken aan winkelcentrum Julianabaan Voorburg

De gemeente wil dit najaar een aantal maatregelen nemen om het winkelcentrum Julianabaan in Voorburg aantrekkelijker te maken. Het betreft: betere verwijzing naar parkeerplekken, nieuwe inrit naast McDonalds/Frans Mortelmansstraat, verplaatsen fietsnietjes, gebied groener maken, realiseren speeltuin tussen Nootzaak (Kon. Julianaplein 25A) en The Stone (Kon. Julianaplein 27A), plaatsing informatieborden.

Begin dit jaar besloot de gemeenteraad dat er een gebiedsvisie voor Julianabaan gemaakt moet worden. Het winkelcentrum wordt als gedateerd beschouwd. Het moet daarom vernieuwd en verduurzaamd worden. Bedoeling is dat mensen er langer blijven. Een betere uitstraling, meer voorzieningen en meer groen helpen daar bij. Bovendien dient de verkeersveiligheid in het gebied hoger te worden.

Ten opzichte van 2020 is het aantal bezoekers met 9 procent gedaald. De bestedingen nemen echter wel toe. Driekwart van de bezoekers komt bewust naar het winkelcentrum; 43 procent met de auto. Het aanbod is compleet. Er is mogelijk wel ruimte voor een extra supermarkt. Manco: het winkelcentrum kent geen looprondje.

De gemeente zet in op een comfortabel en compact winkelcentrum dat goed bereikbaar is met ‘prettige’ parkeervoorzieningen. Een levendig gebied waar het aangenaam verblijven is en dat een eigen identiteit heeft.

Op het Koningin Julianaplein zijn nu 190 parkeerplaatsen. Rondom het winkelcentrum nog eens zo’n 550. Voor het plein wordt gedacht aan een parkeergarage en het ‘Huis van verhalen’: een gebouw voor Theater Ludens, de bibliotheek, lokale omroep Midvliet met extra zalen, een café en een terras.

Het opknappen van Julianabaan, de bouw van een parkeergarage en het ‘Huis van verhalen’ kost de gemeente geld. Die kosten wil men bestrijden door de verkoop van grond rondom het winkelcentrum ten behoeve van woningbouw en het verhuren van ruimten in het ‘Huis van verhalen’. Of die rekening opgaat is echter nog onduidelijk.

De gemeenteraad wordt vanavond nader geïnformeerd over de plannen. Dit najaar willen B&W drie scenario’s voor de toekomst van Julianabaan presenteren. In maart 2023 moet de ontwikkelvisie klaar zijn. Daarna moet de gemeenteraad er over beslissen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter