Nieuws
Gemeente wil greep op bodemenergie

B&W willen greep krijgen op het gebruik van bodemenergie in Klein Plaspoel Polder (KPP) en Overgoo. In beide gebieden verdwijnen kantoren om er woningen voor in de plaats te bouwen. Daarbij is de verwachting dat gebruik gemaakt gaat worden van bodemenergie. Op dat zo goed mogelijk te kunnen doen is het nodig dat de gemeente een en ander kan reguleren. Het gaat in totaal om een gebied van 20 hectare.

Dat laat wethouder Marcel Belt weten naar aanleiding van het indienen van een bodemenergieplan bij de gemeenteraad. ‘Bij grootschalige toepassing van bodemenergie neemt de drukte in de ondergrond sterk toe. Voorkomen moet worden dat bij een toename van het aantal systemen elkaar onderling of nadelige beïnvloeden’, aldus de wethouder. ‘Regie is gewenst om een optimaal en duurzaam gebruik van de ondergrond te borgen’.

Met een bodemenergieplan heeft de gemeente de mogelijkheid om de ondergrondse inrichting te regisseren met als doel optimaal gebruik te maken van de ondergrond voor bodemenergie. Uitwerking van het plan vindt plaats aan de hand van randvoorwaarden: bovengrondse inrichting projectgebied; energievraag bouwontwikkelingen; bestaande en toekomstige overige ondergrondse functies/belangen; bodemopbouw en capaciteit.

Daarnaast hanteert de gemeente gebruiksregels voor open (gebruik makend van grondwater) bodemenergiesysteem en voor een gesloten bodemenergiesysteem (water wordt in en uit de grond gebracht via een ringleiding). Bij de systemen wordt gebruik gemaakt van de ondergrond om water te verwarmen of te koelen. Alle bodemenergiesystemen worden vergunningplichtig.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter