Nieuws
Nieuwe burgemeester: 6 maart 2023

Naar verwachting zal op 6 maart 2023 een nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg worden beëdigd. Dat heeft de voorzitter van de zogenoemde Vertrouwenscommissie, D66-fractieleider Wouter Jorissen, in een brief aan de gemeenteraad bekend gemaakt. De naam van betrokkene wordt overigens enkele weken voor de beëdiging al bekend gemaakt.

De commissie, bestaande uit de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad, heeft inmiddels een profielschets voor de nieuwe burgemeester opgesteld. Daarin staat onder andere het volgende over de gemeente: ‘Gelegen midden in de Randstad kent Leidschendam-Voorburg relatief veel stadse problematiek. Er zijn structurele sociale en veiligheidsvragen, onder meer in Leidschendam-Noord. Er zijn te weinig woningen in onze gemeente en de leefbaarheid van wijken staat onder druk. Daarbij gaat het om vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, bereikbaarheid, en afval in de openbare ruimte. Deze vraagstukken zijn ongelijk verdeeld over de wijken en groepen van inwoners van de gemeente’.

‘Leidschendam-Voorburg is tot slot op weg de meeste vergrijsde gemeente van Nederland te worden. Daarnaast is de verbinding tussen bestuur en inwoners kwetsbaar, maar ook tussen inwoners onderling. De gemeente heeft nog te veel moeite met het bereiken van alle inwonersgroepen. De manier waarop de gemeente omgaat met inwoners in de totstandkoming en uitvoering van beleid, is nog volop in ontwikkeling. Het benutten van kennis en kunde van inwoners en ondernemers is nog geen automatisme. De bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan een duurzame samenleving en de energietransitie moet nog vorm krijgen. Aan ambities en financiële middelen is geen tekort, maar de uitvoering van deze plannen moet nog gestalte krijgen’.

Er worden vijf basiscondities genoemd voor de nieuwe burgemeester: integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Daarnaast moet betrokkene een aantal ‘capaciteiten’ hebben: communicatief vaardig; empathisch en benaderbaar op alle niveaus; politiek-bestuurlijke sensitiviteit; daadkracht en overtuigingskracht; inspirerend en vernieuwend; strategisch vermogen; schakelvermogen; zelfreflectie en open staan voor feedback.

Aan een door de Vertrouwenscommissie gehouden enquête onder inwoners over wensen en verwachtingen inzake de nieuwe burgemeester deden 722 mensen mee. Bij de vraag waar de nieuwe burgemeester zich op moet richten was de top 5: Openbare orde, veiligheid en handhaving; contact met alle inwoners om te weten wat er speelt; goed en integer bestuur; initiatieven en signalen vanuit de samenleving; financieel gezonde gemeente.

Op de vraag welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben was dit de top 5 van antwoorden: Zichtbaar aanwezig en benaderbaar; betrouwbaar en integer; iemand die boven de partijen staat; verbindend; daadkrachtig en duidelijk; iemand die opkomt voor onze gemeente.

Volgens de Vertrouwenscommissie moeten kandidaten beschikken over de nodige bestuurlijke ervaring, het liefst ook uit bedrijfsleven of andere maatschappelijke sectoren. Daarnaast moeten kandidaten zich tot de Randstad aangetrokken voelen alsmede tot de omvang van de gemeente (76.000 inwoners) en de complexe problemen waar Leidschendam-Voorburg mee te maken heeft.

De gemeenteraad stelt het profiel komende maandag in een vergadering vast. Dan wordt formeel ook de Vertrouwenscommissie geïnstalleerd. Die werkt vanaf dat moment in het diepste geheim. Overigens wordt de commissie bijgestaan door wethouder Astrid van Eekelen (VVD) en gemeentesecretaris Alexander van Mazijk.

De vacature Burgemeester Leidschendam-Voorburg staat na de raadsvergadering van maandag 3 weken open; dus tot 1 oktober. Solliciteren moet men bij de Commissaris der Koning, Jaap Smit. Die maakt een selectie uit de kandidaten. Met hen gaat de Vertrouwenscommissie dan praten. De commissie komt dan met een aanbeveling van twee personen. Die wordt achter gesloten deuren besproken met de gemeenteraad. Nadat een keuze is gemaakt wordt de naam bekend. Daarna volgt nog een gang via de Commissaris der Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning voordat de benoeming een feit is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter