Nieuws
Steiger voor rondvaartboten Voorburg-West

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de gemeente toestemming gegeven voor de bouw van een steiger in de Trekvliet bij de kruising Hoekweg/Hoekenburglaan tegenover het pand Hoekenburglaan 76. De gemeente wil de steiger laten gebruiken door rondvaartboten en andere recreatieve vaart. Passagiers zouden hier op- en af moeten gaan stappen om de restanten van de Romeinse stad Forum Hadriani in park Arentsburgh te kunnen gaan bekijken.

Volgens Delfland heeft de steiger geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De steiger is in het grondlichaam van de oever gefundeerd en steunt direct op de bestaande damwand van de grondkerende oeverconstructie (een stalen damwand). De oeverconstructie is in eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Voor het aanpassen van deze oeverconstructie is nog wel toestemming de provincie nodig. De breedte van de doorvaart wordt door de steiger nauwelijks beïnvloed. De steiger zelf is van hout en wordt 21 meter lang.

Tegen het besluit kan bezwaar gemaakt worden bij de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Nadere informatie: 015 – 260 8108; loket@hhdelfland.nl; http://www.hhdelfland.nl; Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter