Nieuws
Tijdelijke griffier en plaatsvervanger

De gemeenteraad gaat gedurende een jaar werken met een van buitenaf ingehuurde griffier en plaatsvervangend griffier. Zo wil men ruimte scheppen om de leiding van de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, opnieuw goed te bezetten. Voor de zomer vertrok griffier Christiaan de Vries, nu stapt diens plaatsvervanger mevrouw H. Hofland op. De griffie houdt zo nog vier medewerkers over. De Vries zat er sinds 1 augustus 2020. Hij volgde de zeer populaire Gerard van Egmond op. Op het functioneren van De Vries was binnen en buiten de gemeenteraad veel kritiek. Een aantal medewerkers verlieten de griffie daarom. De aanstelling van twee tijdelijke ingehuurde krachten is feitelijk een noodgreep. Inmiddels is ook besloten de zogenoemde werkgeverscommissie (een commissie van raadsleden die over het griffiepersoneel gaat) uit te breiden van drie naar vijf leden. Dit om meer ‘grip’ op de gang van zaken bij de griffie te krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter