Activiteiten
Week van lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In regio Haaglanden gaat het om 12% mensen. Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven daarom samen met gemeenten en organisaties door heel het land de Week van lezen en schrijven. De Stichting roept heel Nederland op in actie te komen tegen laaggeletterdheid. De Bibliotheek aan de Vliet neemt dit jaar deel aan de themaweek.

Op vrijdag 9 september van 10:30 – 11:30 in de bibliotheek op locatie Leidschendam kunt u met uw baby en BoekStartcoach Kevin genieten van de leukste BoekStartboekjes. Kinderen die als baby zijn voorgelezen zijn later beter in taal. Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen. Tijdens de Baby BoekStartochtend ontdekt u met uw baby op schoot een boekje. U ontmoet er andere ouders van jonge kinderen. De BoekStartcoach laat zien hoe u speels in contact staat met uw baby en werkt aan de spraak- en taalontwikkeling.

Daag jezelf uit en probeer de rebus op te lossen. Via de website www.bibliotheekaandevliet.nl/weekvanlezenenschrijven vindt u de rebus en stuur uw oplossing naar secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl om een kans te maken op een prijs.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter