Nieuws
Eerste tegenvaller coalitie

De nieuwe coalitie van VVD, GBLV een D66 heeft de eerste financiële tegenvaller te pakken: de rijksuitkering ter vergoeding van bijstandsuitkeringen valt dit jaar 1,6 miljoen euro lager uit dan voorzien. Dat heeft wethouder Philip van Veller (financiën) bericht. Hoe de tegenvaller wordt opgevangen wil hij later dit jaar bekend maken. Ook over 2021 kreeg de gemeente minder van het rijk dan voorzien: eveneens 1,6 miljoen euro. Dat ‘gat’ wordt gedekt door de algemene reserves van de gemeente. Er zijn nu 1701 inwoners die een bijstandsuitkering krijgen. Volgens Van Veller wijken de ontwikkelingen rond de bijstand af van het landelijke beeld. Hij laat onderzoeken hoe dat zit in combinatie met acties van de gemeente zelf. Richting het kabinet wil hij lobbyen voor een hogere uitkering aan Leidschendam-Voorburg. Nog dit jaar wil Van Veller een nieuw re-integratie (op de arbeidsmarkt) en participatiebeleid (deelnemen aan de samenleving) presenteren. Dat zou begin 2023 door de gemeenteraad geaccordeerd moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter