Nieuws
Wijkgroenbeheerplan Amstelwijk / De Heuvel
De gemeente werkt aan een wijkgroenbeheerplan voor Amstelwijk / De Heuvel in Leidschendam. Hierin staat hoe de beplanting wordt ingericht, hoe het beheer is vormgegeven en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Het concept is door het college goedgekeurd en ligt nu ter inzage. Tot 31 oktober kan erop gereageerd worden.

Het wijkgroenbeheerplan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het groen, de biodiversiteit en de leefbaarheid in de wijk. Er staan onder andere verbetermaatregelen voor knelpunten in. Belangrijke bouwstenen komen van de wijkbewoners zelf. Hun groene wensen, suggesties, knel- en aandachtspunten zijn waar mogelijk in het conceptplan meegenomen. Naar verwachting stelt het college het definitieve wijkgroenbeheerplan eind dit jaar vast.

Tijdens de eerste bewonersavond die afgelopen mei is gehouden, is er een bewonerspetitie ingediend om de kwaliteit en kwantiteit van het verblijfsgroen aan de Dobbelaan en in de omgeving van de omliggende gebouwen in het binnengebied van de wijk De Heuvel te herstellen. Hierbij wordt gedacht aan meer struiken, bomen en bloemenweides. Deze bewonerspetitie was door een 50-tal bewoners en organisaties ondertekend. De gemeente gaat binnenkort met deze bewoners in gesprek, zodat meer concrete voorstellen hiervoor in het definitieve wijkgroenbeheerplan opgenomen kunnen worden.

Het wijkgroenbeheerplan heeft een uitvoeringstermijn van 10 jaar. Het resultaat is een kwalitatief betere, klimaatbestendigere beplanting in de wijk met meer biodiversiteit.

Het conceptplan ligt tot 31 oktober ter inzage in het servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam. Geïnteresseerden die het daar willen inzien, kunnen een afspraak maken via telefoonnummer 14 070. Het concept is ook online in te zien op de projectpagina van Amstelwijk / De Heuvel(foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com