Nieuws
Bewoners Voorburg-Noord lopen te hoop

Bewoners van Voorburg-Noord hebben zich verenigd in een bewonersplatform dat te hoop loopt tegen de Haagse plannen voor bebouwing van het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indië (ook aan de Voorburgse zijde) en het voornemen om op de plek van het Tinq-tankstation aan de Laan van Nieuw Oost Indië/hoek Nicolaas Beetslaan tot woningbouw te komen.

Op woensdag 21 september organiseert het platform een inloopbijeenkomst op het parkeerterrein aan de Van Alphenstraat in Voorburg. Tussen 17.00 en 20.00 uur willen vertegenwoordigers van het platform in contact komen met wijkbewoners en andere belangstellenden over de bouwplannen en de daar tegen te ondernemen actie.

Het platform zet zich in voor behoud van voldoende en aantrekkelijke groen; passende en voldoende voorzieningen/leefbaarheid; ingepaste en afgewogen hoogbouw die aansluit op de bestaande bebouwing in onze wijken (naast Voorburg-Noord ook Bovenveen waar binnen de Tinq-lokatie ligt, red.)

‘Wist u dat de beoogde nieuwbouwplannen van Den Haag op de grens met Voorburg ervoor zorgen dat u als bewoners van Voorburg Noord en Bovenveen het effect in uw wijk echt gaat voelen? Niet alleen worden er kantoor- en woontorens van 55 tot 75 meter hoog gepland in het gebied direct rond Station Den Haag Laan van NOI en het TINQ-tankstation, ook wordt bij deze plannen onvoldoende rekening gehouden met de toename van bewoners en de gevolgen daarvan op noodzakelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld huisartsen, scholen, speeltuinen), de toename van verkeer en parkeerdruk. Ook leiden deze plannen tot het verdwijnen van groen rondom het station. Wij, buurtbewoners verenigd in Bewonersplatform Voorburg Noord, willen namens zo veel mogelijk buurtbewoners onze stem laten horen bij gemeente plus de ontwikkelende partijen en aandacht blijven vragen voor onze buurtbelangen die ook invloed hebben op uw en onze leefomgeving’.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter