Nieuws
Gemeente machteloos bij bomenkap

De Nederlandse aardoliemaatschappij (NAM) heeft bij Stompwijk 53 volwassen bomen kunnen kappen dankzij toestemming van de Omgevingsdienst Haaglanden. De bomen stonden rondom twee oude winplaatsen voor olie/gas. Dit jaar heeft de NAM die winplaatsen helemaal ontmanteld. Daarbij werden ook de bomen gekapt. De NAM diende eind 2020 bij de gemeente een aanvraag in voor het kappen. De gemeente was echter niet ‘het bevoegde gezag’ ook al lagen beide percelen binnen de gemeente. Dat was de Omgevingsdienst Haaglanden die de zaak namens de provincie be- en afhandelde. Een herplantplicht werd de NAM ook niet opgelegd. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter