Nieuws
Woningen voor zorgbehoevenden probleem

Het realiseren van woningen voor mensen die zorg nodig hebben is een probleem. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad laten weten. De gemeenteraad heeft B&W eerder dit jaar opgedragen aan bestaande bouwprojecten woonzorgconcepten toe te voegen.

Volgens Bremer zijn er drie mogelijkheden voor de realisatie: via woningcorporaties, via grondverkopen door de gemeente zelf, via projectontwikkelaars. Omdat de gemeente zelf vrijwel geen grond heeft is men sterk afhankelijk van corporaties, zorgpartijen en ontwikkelaars, aldus de wethouder.

Wat betreft corporaties en zorginstellingen meldt Bremer dat de Stichting Duivenvoorde plannen heeft om te investeren in woonzorg. Datzelfde geldt voor Woonzorg Haaglanden (WZH) lokatie Prinsenhof (Juliana van Stolberglaan Leidschendam).

Bij gemeentelijke grondverkoop zijn er kansen in Klein Plaspoel Polder (KPP) en op bedrijfsterrein Overgoo. Wat projecten van ontwikkelaars betreft noemt de wethouder als mogelijkheden de nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam, Vlietweg 3 Leidschendam (tien kwetsbare jongeren) en Schakenbosch (48 tot 64 zorgwoningen).

Bremer schetst een aantal dilemma’s. Zo is het bouwen van extra etages bij bestaande projecten vaak niet mogelijk vanwege bouwhoogten en bouwomvang; zorgwoningen kennen geen lagere parkeernorm zodat er ook geen extra ‘ruimte’ ontstaat voor het toevoegen van meer gewone woningen aan het project; de gemeente kent geen normen voor te realiseren zorgwoningen bij nieuwbouw; de gemeente mag bij uitgifte van bouwgrond de grond niet aan een speciale partij toewijzen om zo zorgwoningen te realiseren; er zijn geen garanties dat te bouwen zorgwoningen ook ten goede komen van inwoners van Leidschendam-Voorburg.

De wethouder oppert de suggestie om de realisatie van zorgwoningen op te nemen in regels voor gebiedsontwikkeling/kavels. Ook zouden de zorgwoningen meegenomen kunnen worden in projecten voor de realisatie van flexwoningen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter