Nieuws
Gemeente wilde ‘geruchten’ voorkomen

De gemeente heeft eind 2020 met Realconomy afgesproken terughoudend te zijn met informatie over de Sportcampus Leidschendam; de bouw van 230 woningen in het gebied tussen N14, Noordsingel, Bachlaan, Van Ruysdaellaan, Mauvelaan en Veurselaan. Het plan werd bewust besproken met ten hoogste 10 buurtbewoners van omliggende straten om geruchten te voorkomen dan wel tegen te houden.

Dat blijkt uit notulen van een beraad tussen gemeente, Realconomy (ontwikkelaar), Studio for new realities (architecten) en Brink (management). Dat vond eind november 2020 plaats. De stukken zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Onwonenden moesten ‘zorgvuldig’ benaderd worden. De vier partijen spraken af maandelijks over project bijeen te komen.

Uit de notulen blijkt dat manege Hestar in eerste instantie helemaal niet weg wilde uit het gebied doch later enthousiast werd. Gesproken werd over een verhuizing naar ‘Het Beste Paard van Stal’ aan de Stompwijksweg, dan wel tegenover de Tureluur (kruising De Tol/Stompwijkseweg/Kostverlorenweg.

Over de locatie Mooiland (Veurselaan 39-101) wordt opgemerkt dat deze woningcorporatie de panden in eerste instantie moet aanbieden aan collega Wooninvest. Die is enthousiast over de Sportcampus. De panden zouden bestemd kunnen worden voor senioren die al dan niet zorg nodig hebben. Zo’n bestemming zou een ‘extra positieve sociale component’ geven aan de Sportcampus, zo wordt geconcludeerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter