Nieuws
Alsnog geld voor aardgasvrij maken De Heuvel/Amstelwijk

De Rijksoverheid geeft Leidschendam-Voorburg alsnog geld voor het aardgasvrij maken van de wijken De Heuvel en Amstelwijk in Leidschendam. Een eerdere aanvraag om steun werd nog afgewezen. Het is de bedoeling dat aardgas in deze wijken wordt vervangen door aquathermie: het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp.

In de wijken bestaat weerstand tegen het project waarin de gemeente samenwerkt met de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes en met Dunea dat een grote waterleiding door het gebied heeft lopen waarmee rivierwater naar de duinen wordt gepompt ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De Mall maakt al gebruik van die leiding bij verwarming en verkoeling van het winkelcentrum. De Verenigingen van eigenaren (VvE) in het gebied kondigden eerder een eigen onderzoek aan naar het aardgasvrij maken.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marcel Belt kan de gemeente met de bijdrage van het rijk nu nog intensiever met het project aan de gang gaan. De Heuvel/Amstelwijk zou het eerste gebied in de gemeente moeten zijn waar gas niet meer voor verwarming wordt gebruikt. Voor dat proces is tien jaar uitgetrokken. Of aquathermie de meest kansrijke oplossing is moet echter nog worden onderzocht. Overigens beslissen de woningeigenaren uiteindelijk zelf.

Op 28 september en 5 oktober wil de gemeente met kleine groepen bewoners over de plannen gaan praten. De bewoners worden per brief uitgenodigd. Er zijn aparte gesprekken voorzien met besturen van VvE’s.

Hoeveel geld de gemeente van het rijk krijgt is niet bekend gemaakt. Op grond van uitkeringen aan andere gemeenten voor soortgelijke projecten zou het tussen 4 en 5 miljoen euro moeten zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter