Mening
Blog: Sterk(te)

In 2016 zocht Leidschendam-Voorburg een burgemeester. VVD’er Hans van der Sluijs stopte er mee. In de profielschets die een Vertrouwenscommissie onder leiding van Astrid van Eekelen (VVD) destijds opstelde werd één kenmerk voor de nieuw burgemeester met nadruk genoemd: een verbinder.

Logisch, want in die jaren stonden VVD en GBLV elkaar naar het leven. Een vete die ook de rest van het politieke leven bepaalde. Het gevolg: er kwam een burgemeester uit ChristenUnie-huize: Klaas Tigelaar. Aardige man maar niet meer dan dat.

Klaas paste eigenlijk alleen op de winkel. Zijn stokpaardje ‘burgerparticipatie’ eindigde in een fiasco. En hij ging over de schreef door eigenhandig opdracht te geven voor een geheim onderzoek in rechts extremistische kringen, gericht op de Leidschendamse moskee.

Tigelaar vertrok, zonder slaande trom, per 1 september 2021. Niemand die er een traan om liet. En dus zoekt Leidschendam-Voorburg opnieuw een burgemeester.

De Vertrouwenscommissie die er nu zit, met Wouter Jorissen (D66) als voorzitter, heeft geen kenmerk met nadruk genoemd in de profielschets. Er wordt zelfs tevreden geconstateerd dat er nu veel minder op de man/vrouw wordt gespeeld dan destijds.

Wie tussen de regels door leest moet echter tot de conclusie komen dat Leidschendam-Voorburg zoekt naar een burgemeester die de gemeente regionaal een smoel geeft. Iemand die in alle overleggen met rijk, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, grote broer Den Haag, en de overige omliggende gemeenten de belangen van Leidschendam-Voorburg niet alleen op tafel legt maar ook weet te verdedigen. Die laat zien dat Leidschendam-Voorburg een serieuze gesprekspartner is, zoals de profielschets het noemt. (Zij – op rijk en provincie na – werden zelfs om hun mening gevraagd over de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Hoe opmerkelijk)

Het werd tijd. Er gebeuren al langer allerlei dingen langs de grenzen van Leidschendam-Voorburg die effecten hebben op het leven in de gemeente, zonder participatie van of invloed op.

Bebouwing Binckhorst, bouwplannen rond Station Laan van Nieuw Oost Indië en Mariahoeve, hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Den Haag CS – Station Voorburg met aftakkingen naar Rijswijk/Delft en Zoetermeer, plannen voor ontwikkeling van de oostelijke oever van de Vliet (Vlietzone/Vlietzoom), aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden via Leidschendam-Voorburg, werken aan A4/N14; het zijn slechts voorbeelden.

Zelfs op het Raadhuis bestaat de vrees dat Leidschendam-Voorburg, als het zo door gaat, binnen tien jaar geannexeerd wordt door Den Haag. Net als in 2001 al gebeurde met delen van Leidschendam en Voorburg. Reden voor beide gemeenten om te fuseren om zo een dam tegen Den Haag op te werpen. Een dam die nu op breken staat.

Er wordt kortom een zwaargewicht gezocht. Iemand die het klappen van de zweep in de Randstad kent, die beseft wat het is een gemeente van 76.000 inwoners met alle problemen die daar bij komen, te besturen.

Opvallend in de profielschets dat die lokale problemen ook worden genoemd: blijvende sociale- en veiligheidsvragen; te weinig woningen; leefbaarheid van wijken die onder druk staat; vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, bereikbaarheid en afval in de openbare ruimte; problemen die ongelijk verdeeld zijn over de wijken en groepen van inwoners; een kwetsbare verbinding tussen bestuur en inwoners en tussen inwoners onderling; een gemeente die veel moeite heeft met het bereiken van alle inwonersgroepen; een duurzame samenleving en een energietransitie die nog vorm moeten krijgen.

Alles bij elkaar een somber beeld. Veel donkerder dan VVD, GBLV en D66 in hun coalitieakkoord van enkele maanden geleden nog schetsten. Toen ging het nog over een mooie gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dat sprookje is door de teksten in de profielschets nu wel naar het rijk der fabelen verwezen.

Al met al wordt gezocht naar een sterk persoon man/vrouw. Al staat dat laatste niet in de profielschets. Daarin wordt alleen gesteld dat het niet uitmaakt waar de nieuwe burgemeester is geboren, van wie die houdt of welk geloof betrokkene heeft. ‘Wij zijn geïnteresseerd in uw talenten, kennis en ervaring en wat u daarmee voor onze gemeente kunt betekenen’. Sterkte, nieuwe burgemeester.

(Vanavond debatteert de gemeenteraad over de profielschets in het bijzijn van de Commissaris der Koning, Jaap Smit. Daarna wordt de vacature opengesteld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter