Activiteiten
Veel animo voor wandeling door Corbulotunnel

Er is al veel belangstelling voor de wandeling door de Corbulotunnel op zaterdag 24 september. De provincie Zuid-Holland, opdrachtgever van de RijnlandRoute, opent dan – in samenwerking met aannemer Comol5 – de bouwhekken voor omwonenden en belangstellenden.

Geïnteresseerden kunnen die dag tussen 10.00 en 16.00 uur een wandeling maken door de Corbulotunnel in aanbouw. De route loopt vanaf de oostelijke toerit bij de A4 over de rijbaan (de toekomstige N434) de noordbuis in. Na ongeveer 250 meter is er een doorsteek naar de zuidbuis van de tunnel, via een van de dwarsverbindingen. Via de zuidbuis wandelen bezoekers terug naar het startpunt.

De Corbulotunnel is onderdeel van de toekomstige N434 van de RijnlandRoute, een nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A4. De weg bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer. De N434 sluit met twee nieuwe knooppunten aan op de bestaande rijkswegen.

Op onze website www.rijnlandroute.nl/tunnelwandeling kunnen bezoekers zich aanmelden voor deze wandeling. Ook is daar informatie over de bereikbaarheid en de spelregels te vinden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter