Nieuws
Vragen over sluiting Jumbo

CDA en SP hebben talrijke vragen gesteld over de sluiting van de Jumbo-vestiging in de Mall vanwege muizen in de zaak. De sluiting vond eind vorige week plaats op last van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA. Die heeft overigens aangegeven dat de Jumbo weer open mag. Het management plant de heropening komend weekeinde.

CDA-fractieleider Ron van Duffelen wil van B&W het volgende weten:

= Is het college van B&W het met het CDA eens dat de verantwoordelijkheid voor ongediertebestrijding bij Westfield Mall of the Netherlands ligt. Zo nee, waarom niet,

= Op welke manier draagt Westfield Mall of the Netherlands zelf bij aan ongediertebestrijding in hun winkelcentrum en in de omgeving waar zij gevestigd zijn,

= Wat is er is sinds de opening van de Mall in maart 2021 door zowel Westfield als de gemeente gedaan om ongedierteoverlast in en rond de Mall te voorkomen dan wel in te perken,

= Welke maatregelen zijn er getroffen tussen het eerste incident en het optreden afgelopen vrijdag door de NVWA en welke rol heeft de gemeente daarin gehad,

= Volgens NVWA is zonder een gezamenlijke aanpak beheersing van plaagdieren niet mogelijk . Werkt de Mall samen met de gemeente en ondernemers aan een plan van aanpak om ongedierteoverlast te bestrijden? Als het ongedierte uit de Mall verdreven wordt, is de eerstvolgende logische ‘thuisbasis’ voor het ongedierte immers de omliggende woonwijken. Zo ja, welke afspraken zijn daar over gemaakt? Wordt deze samenwerking nu geïntensiveerd? Zo nee, wanneer wordt een intensieve samenwerking opgezet om deze toenemende ongedierteoverlast in en rond de Mall te bestrijden,

= Eerder stelde de CDA-fractie al vragen over de bestrijding van ongedierte in woonwijken en met name in de wijken rondom de Mall? In de beantwoording van de vragen is een aantal maatregelen benoemd, waaronder gedragsbeïnvloeding. Hoe zit het met gedragsbeïnvloeding van bewoners in de wijken en wordt ook ingezet op gedragsbeïnvloeding van bezoekers aan The Mall? Hoe is de handhaving van het in de Algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen voederverbod en is dit verbod ook een optie voor het gebied rond The Mall?

SP-fractieleider Ed van der Schaft:

= Controleert het NVWA op eigen initiatief of gebeurt dit naar aanleiding van een melding of verzoek? Is de gemeente vooraf, dan wel achteraf geïnformeerd over de controle bij de supermarkt? Zo ja, op welke wijze en wat was de inhoud van de verstrekte informatie? Kan de gemeente zelf op ieder moment bij het NVWA vragen om controles uit te voeren?

= In juli heeft in de krant een bericht gestaan over een aangetroffen rat in een eetgelegenheid. Heeft het NVWA destijds een controle uitgevoerd? Is de gemeente hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en wat was de inhoud van de verstrekte informatie?

= Heeft het ongedierte probleem ook gevolgen voor andere bedrijven in The Mall of the Netherlands? Wat betekent de situatie voor de gehele Mall? Gaat de NVWA ook controles doen bij andere bedrijven in The Mall of the Netherlands? Gaat de gemeente om controle vragen bij het NVWA,

= In juli heeft in de krant een bericht gestaan over een aangetroffen rat in een eetgelegenheid. Heeft het NVWA destijds een controle uitgevoerd?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter