Nieuws
Zoektocht naar nieuwe burgemeester start

De vacature voor een nieuwe burgemeester in Leidschendam-Voorburg wordt morgen opengesteld. Kandidaten hebben tot 6 oktober de tijd om te reageren. De door de Vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, opgestelde profielschets is gisteravond in een speciale gemeenteraadsvergadering vastgesteld en aan de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aangeboden.

In antwoord op vragen van Smit liet de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Wouter Jorissen (D66), weten dat herstel van vertrouwen tussen burger en politiek en investeren in regionale samenwerking de belangrijkste eisen aan de nieuwe burgemeester zijn.

Als grootste regionale opgaven noemde Jorissen: de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met aftakking naar Rijswijk/Delft, de ontwikkelingen in de Vlietzone (ten oosten van de Vliet) en bouwprojecten langs de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg.

Jorissen gaf verder aan dat niet alleen bestuurlijke ervaring een vereiste is voor de nieuwe burgemeester. Relevante ervaring in het bedrijfsleven kan een alternatief zijn, zo gaf hij in antwoord op een vraag van Jaap Smit aan.

Jaap Smit stelde op grond van de profielschets dat de gemeenteraad wel heel erg veel van de nieuwe burgemeester vraagt. Hij nam daarbij het woord ‘messiaans’ in de mond. De Commissaris hield de gemeenteraad voor dat men de nieuwe burgemeester dan ook de ruimte moet geven en betrokkene niet moet binden aan ‘allerlei gedoe’.

De Commissaris hamerde op vertrouwelijkheid in de procedure. Hij noemde dat ‘normaal’ in een sollicitatieprocedure. ,,Dat heeft niets te maken met achterkamertjes gedoe of politiek gekonkelfoes’’, aldus Smit. Indien het vertrouwen geschonden wordt, wordt de procedure stilgelegd. ,,Dan gaat het feest niet door en doe ik aangifte.’’

Smit gaf aan zelf eerst alle sollicitatiebrieven te beoordelen. Op grond daarvan maakt hij een long list. Vervolgens praat de Commissaris zelf met al deze personen. Inzet daarbij: is deze persoon in staat het ambt uit te voeren conform de profielschets. ,,Politieke kleur interesseert mij geen fluit’’, aldus Smit.

Daarna wordt er door de Commissaris een short list gemaakt. Daarop staan tussen 5 en 8 namen. ,,Voor deze mensen steek ik mijn hand in het vuur’’, zo gaf Smit aan. De short list wordt eind december met de Vertrouwenscommissie besproken. Die krijgt ook inzage in alle andere kandidaten en kan de short list ook nog op grond daarvan veranderen.

Uiteindelijk praat de Vertrouwenscommissie over een periode van enkele weken met degenen die op de short list staan en komt dan met een voordracht: nummer 1 en nummer 2. Nummer 2 is een reserve voor als nummer 1 onverhoopt de benoeming niet kan aannemen. De reserve moet echter evenals nummer 1 het burgemeesterschap aan kunnen. Uiteindelijk komt de naam van nummer 1 naar buiten. Die van nummer 2 blijft geheim.

Smit wees erop dat er in heel Nederland nu 36 burgemeesters worden gezocht waarvan tien in Zuid-Holland. Vandaar zijn vraag over andere ervaring dan die in het openbaar bestuur. Zelf sprak Smit over een kandidaat die jong en enthousiast is, de welke in het midden van zijn loopbaan zit.

De nieuwe burgemeester is de opvolger van Klaas Tigelaar (ChristenUnie) die op 1 september 2021 voortijdig opstapte. Sindsdien treedt Jules Bijl (D66) op als waarnemend burgemeester.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com