Mening
U zegt het maar: De rode draad

‘Het voert te ver om hier nog eens alle ellendige gevolgen van de acties van het gemeentebestuur op te sommen. Even terugbladeren in dit prachtige medium is voldoende. Want de rode draad is – ongeacht de politieke kleur – duidelijk: ondeskundigheid, persoonlijke domheid en vooral het ontbreken van goede trouw bij zowel de wethouders als de gemeenteraadsleden.

In het burgerlijk recht wordt duidelijk aangegeven waar het bij goede trouw om gaat. Het gaat dan om wat men weet of behoort te weten. Inmiddels Dit begrip is ook in het bestuursrecht doorgedrongen maar niet bij het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg. (Zie: Bart Jan van Ettekoven, de hoogste bestuursrechter van het land, Trouw, 19 november 2021 en mr R. Ortlep ‘Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht’)

Laten we eens kijken. Goede trouw ontbreekt bij de wethouders, en bijvoorbeeld mevrouw Van Eekelen is jurist, zij kan (behoort!) het te weten. Zij behoort inhoudelijk op de hoogte te zijn van de onderdelen van haar portefeuille en haar kan dus zeker een keihard verwijt gemaakt worden voor alle schade die zij aanrichtte. En ook de gemeenteraadsleden die, wetende dat zij onvoldoende weten, tóch een controlerende rol aanvaardden en daardoor nu steeds domme vragen stellen aan de wethouders die zij juist moeten controleren, zijn verantwoordelijk. Wat een bende! Wat een schande! Kortom, noch de kandidaat-wethouders, noch de kandidaat-gemeenteraadsleden hadden hun taak mogen accepteren!

Ondanks de duidelijke rode draad, toch nog even concreet over een van de grootste problemen waar wij inwoners onder lijden. The Mall. Ieder kind (!) snapt dat de capaciteit van de wegen eromheen te klein is en nooit voldoende zal kunnen worden. Ieder kind snapt dat het belachelijk is er van uit te gaan dat anderen (Rijkswaterstaat, Den Haag) de zelf veroorzaakte problemen wel zullen oplossen en  dat, terwijl alles steeds duurder wordt, ons belastinggeld er maar in gepropt kan blijven worden.

Maar nu is er een gouden kans om de narigheid achter de rug te krijgen. Jumbo heeft Belfor, een internationaal bedrijf voor rampenbestrijding ingeschakeld om de muizen en ander ongedierte te bestrijden. Een bedrijf voor rampenbestrijding! Daarmee is wel gelijk duidelijk gemaakt hoe erg het is in en om de Mall. Na de rat in een eetgelegenheid kan dit er nog wel bij. Eet smakelijk in de Mall, en na afloop van een bezoekje wel ontwormen en een tetanus prik! Kan Belfor niet gelijk twee andere rampen opruimen? Ramp één de Mall als geheel, en ramp twee het gemeentebestuur. En de bedrijven in de Mall hebben door te vertrekken een kans om zonder  gezichtsverlies het verwijt te ontlopen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor alle ellende. Dan kan Leidschendam-Voorburg weer een sterke, aantrekkelijke gemeente worden.

De rode draad bij alle problemen is het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur dat structureel tekortschiet en dat alleen om meedenken vraagt om te doen of de burger meetelt. Het gemeentebestuur dat consequent niet reageert op alle kritiek en haar duistere praktijken met projectontwikkelaars gewoon voortzet. Wanneer, zoals al werd gesuggereerd, onze gemeente in een jaar of tien toch door Den Haag wordt geannexeerd, is dat volledig aan ons stadsbestuur te wijten.

Kennelijk moeten wij het én hogerop, én breder zoeken om hun duistere praktijken in het volle licht te krijgen en te bestrijden.

(Bram van Duijn)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter