Nieuws
Beraad over burger participatie

De BurgerKrachtCentrale heeft een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met wethouder Marcel Belt die aanzat namens het college van B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Het doel van de bijeenkomst was om in deze eerste aanzet met elkaar de huidige samenwerking tussen burger en bestuur kritisch tegen het licht te houden. ‘Zitten we wel op de goede weg en wat zou er beter kunnen, of zelfs beter moeten’.

De deelnemers bespraken onder voorzitterschap van de BurgerKrachtCentrale ‘hoe kunnen we de kloof tussen het bestuur en de burger verkleinen’, ‘hoe kunnen we het samenwerken tussen ambtenaren en burgers aantrekkelijker maken’, ‘wat betekent participatiedemocratie voor u als gemeenteraadslid’.

Er ontstonden geanimeerde gesprekken. Veel gehoorde opmerkingen waren ‘luisteren we echt naar elkaar of praten we alleen tegen elkaar?’ Investeren in gespreks- en communicatietechnieken lijkt de moeite waard. Het begrip ‘tijdigheid’ werd ook vaak genoemd, betrekken we de burgers er op het goede moment bij en wat is de juiste rolverdeling?

Over het fenomeen participatiedemocratie werd verschillend gedacht. Unaniem zijn gemeenteraadsleden van mening dat het contact met de burger voor hen essentieel is. Daarbij werd opgemerkt dat de burger de gemeenteraadsleden makkelijker moet kunnen vinden. Nu is het vaak van beide kanten een zoektocht. Een serieus onderzoek naar de meerwaarde van een burgerberaad of burgerpanel is zeker de moeite waard.

Het Platform Lokale Democratie licht het onderwerp burgerberaad nader toe tijdens een beeldvorming van de gemeenteraad, waarschijnlijk op 4 oktober 2022. Duidelijk werd dat alle aanwezigen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid in alle openheid en vertrouwen constructief willen werken aan daadwerkelijke verbeteringen op het gebied van burgerparticipatie. Tegelijkertijd is er het besef dat veranderingen tijd kosten en dat daarbij onherroepelijk ook fouten gemaakt zullen worden.

(Tekst: Bram van Popering)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter