Nieuws
Start herhaalprik vernieuwd coronavaccin op 19 september

Minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) heeft bekendgemaakt dat de GGD maandag 19 september start met het geven van de herhaalprik. De GGD heeft de opdracht van de minister gekregen om landelijk 700.000 prikken per week te zetten. Er wordt rekening gehouden met een nieuwe coronagolf in het najaar. Om deze nieuwe golf zoveel mogelijk te beperken start de GGD met een nieuwe grote vaccinatieronde.

De herhaalprik wordt gegeven met het vernieuwde vaccin. Het vernieuwde vaccin biedt een nog betere werking tegen circulerende varianten van het coronavirus.

Vanaf heden ontvangen de eerste mensen per brief een uitnodiging van het RIVM. Na ontvangst van deze brief kan men online of telefonisch een afspraak maken voor de herhaalprik. Het RIVM begint met uitnodigen van mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. Dit is de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Mensen die de griepprik krijgen en jonger dan 60 jaar zijn krijgen een uitnodiging van hun huisarts om hun prik te halen bij de GGD. Zorgmedewerkers met patiëntencontact krijgen tegelijkertijd een uitnodiging voor een herhaalprik om de hoog risico groepen te beschermen.

GGD Haaglanden verwacht tussen de 25.000 en 35.000 prikken per week te zetten. Er zijn 4 grote vaccinatielocaties in de regio waar de herhaalprik gegeven wordt: Delft, Zoetermeer, ’s-Gravenzande en Den Haag. De vaccinatielocaties zijn 7 dagen per week geopend voor mensen die een afspraak hebben gemaakt. Op de vaccinatielocaties kunt u dan alleen op afspraak terecht.

Om deze vaccinatiecampagne zo efficiënt en snel mogelijk te laten verlopen onderbreekt GGD Haaglanden het fijnmazig vaccineren op de tijdelijke kleine vaccinatielocaties in de regio. Volgende week vaccineren we voorlopig de laatste mensen op deze locaties. GGD Haaglanden vindt het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen een vaccinatie te nemen. Na de start van de grote najaarscampagne zal de GGD daarom goed bekijken waar en wanneer het fijnmazig vaccineren op de kleine laagdrempelige locaties in de regio weer van start gaat.

GGD-directeur Annette de Boer: ,,We willen de inwoners in de regio Haaglanden de gelegenheid geven de herhaalprik met het vernieuwde vaccin te komen halen. We willen graag dat dat op een prettige en efficiënte manier verloopt en daarom zijn we zeven dagen per week geopend, hebben we veel ‘prikcapaciteit’ en zijn we ook langer open per dag. Ik zie de najaarscampagne dus positief tegemoet. Onze mensen zijn er klaar voor.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter