Nieuws
Gebrek aan woningen jeugd

‘De huidige woningmarkt en het beperkte aanbod van woningen voor jongeren is een belangrijk knelpunt dat niet eenvoudig is op te lossen, maar wel essentieel is om jongeren niet onnodig lang in de(Jeugd)zorg te houden’. Dat schrijft wethouder Jeffrey Keus in antwoorden op vragen van GroenLinks-gemeenteraadslid Iris Feld naar aanleiding van het jaarverslag 2021 van de Jeugdombudsman.

In 2021 ontving de Jeugdombudsman, die ook Den Haag doet, zes klachten uit Leidschendam-Voorburg; 67 uit Den Haag. De klachten gingen vooral over (gebrek aan) jeugdhulp (41%), huisvesting (25%) en inkomen en onderwijs (12%).

Keus zegt de vier aanbevelingen van de jeugdombudsman over te nemen. Die zijn: Zet de belangen en rechten van jeugdigen en ouders meer centraal in de hulpverlening en klachtbehandeling daarover; Blijf inzetten op effectieve aanpak van oplopende wachttijden voor tijdige en passende hulp; Blijf inzetten op het verbeteren van feitenonderzoek en het mogelijk maken van snel herstel van fouten in rapportages; Laat een jeugdige pas los als de Big 5 geregeld is: steunpersoon, woning, school/werk, inkomen, welzijn.

De wethouder: ‘In de praktijk is het niet eenvoudig om alle punten te realiseren maar het wordt wel als een leidend principe gehanteerd in de regio Haaglanden’. Nadere maatregelen kondigt hij niet aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter