Nieuws
Rapport onderzoekscommissie Corbulotunnel
Medio februari verscheen in het NRC het artikel ‘Bouwvakkers werkten onder onveilige omstandigheden in tunnel’. Dit artikel ging in op de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de Corbulotunnel als onderdeel van de Rijnlandroute. In een eerste reactie op dit artikel gaven Gedeputeerde Staten aan die signalen uit het artikel tot op de bodem uitgezocht wilden hebben door middel van grondig onderzoek door een onafhankelijke onderzoekscommissie.

In mei van dit jaar is de commissie aan de slag gegaan met haar onderzoek. De 2 hoofdvragen die aan de commissie zijn voorgelegd ter beantwoording zijn:

  1. Is het systeem van de Provincie Zuid-Holland om de veiligheid en arbeidsomstandigheden bij deRijnlandRoute te borgen deugdelijk?
  2. Wat kan de Provincie Zuid-Holland leren en wat moet de Provincie Zuid-Holland in de toekomst anders doen?

Nu heeft de onderzoekscommissie haar bevindingen gepresenteerd. In het rapport staat de conclusie dat ‘het systeem om veiligheid en arbeidsomstandigheden te borgen deugdelijk was als het gaat om naleving van de wet- en regelgeving rond veiligheid en arbeidsomstandigheden’. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de ambities hoger waren dan het wettelijke niveau en dat deze bovenwettelijke niveaus niet voldoende zijn bereikt.

Het rapport geeft aan de provincie een aantal handvatten en aanbevelingen rondom het realiseren van de ambities om meer te doen aan veiligheid en het uitvoeren van onze rol als publiek opdrachtgever. De komende weken nemen Gedeputeerde Staten de tijd om een inhoudelijke reactie te formuleren.

Gedeputeerde Staten kunnen zich voorstellen dat dit rapport voor de mensen die dagelijks op de werkvloer bezig zijn met het voltooien van het deelproject Corbulotunnel een forse impact heeft. Zij staan iedere dag gesteld om hun werkzaamheden toegewijd en veilig uit te voeren.

Men gaat luisteren naar de reactie en gevoelens van het projectteam van de Rijnlandroute op het rapport. Ook gaat men  samen met hen en andere projectteams binnen de provincie Zuid-Holland in gesprek over de implementatie van de aanbevelingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter