Nieuws
Leytsche Hof wordt bouwrijp gemaakt
Vorige week is gestart met het bouwrijp maken van de locatie voor de geplande nieuwbouw Leytsche Hof in Leidschendam. Onderdeel hiervan is het dempen van de bestaande vijver. Deze ruimte is tijdens de bouwfase nodig voor de bouwkraan en bouwketen. Wanneer het bouwplan gereed is, wordt een nieuwe brede watergang langs de Schoorlaan gegraven. De watergang is onderdeel van de grachtengordel.

Het water vanuit de bestaande vijver kan niet direct overgeheveld worden naar deze nieuw watergang. Daarom maakt de gemeente gedurende de bouwfase tijdelijk gebruik van de zogenaamde Berging Rekening Courant van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De Berging Rekening Courant is het waterbergingsbankboekje tussen gemeente en hoogheemraadschap waarin overschotten en tekorten aan waterberging bij bouwplannen per gebied verrekend kunnen worden zonder dat het watersysteem verslechtert. Anders dan eerdere berichtgeving in de media hierover zijn hier geen kosten aan verbonden. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter