Nieuws
GBLV/Gemeentebelangen kiest nieuw bestuur

Er is een nieuw bestuur voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen. Tijdens de ledenvergadering is op voorstel van het interim bestuur een nieuw bestuur benoemd. De leden stemden unaniem in met de benoeming van: John Kerstens (voorzitter), Liesbeth Starrenburg (secretaris), Harry Hooijmans (penningmeester) en Els van Saltbommel (algemeen lid).

Samen met de fractie, wethouders en leden gaat het nieuwe bestuur verder met de uitwerking van de partijdoelstelling: “Samen maken we Leidschendam, Voorburg en Stompwijk”. Extra aandacht zal worden gegeven aan het betrekken van meer jongeren bij de partij en het vergroten van de diversiteit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter