Nieuws
Filmevent Actieplan Boerenlandvogels: tweede kaart gratis
Laat je verwonderen door het wonderlijke maar urgente verhaal van de grutto. Donderdag 29 september staat de grutto centraal tijdens het filmevent Actieplan Boerenlandvogels in filmhuis Den Haag.

Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor boerenlandvogels zoals grutto, kievit, veldleeuwerik en patrijs. De laatste jaren zijn deze soorten echter sterk achteruitgegaan. Dit komt onder andere door intensivering van het grondgebruik, verstedelijking en een toename van roofdieren die het voorzien hebben op eieren en kuikens.

Om het tij te keren hebben Zuid-Hollandse partijen het Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027 opgesteld. Dit plan bevat acties en maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van de boerenlandvogels in Zuid-Holland te stoppen en om te buigen naar een toename.

Zo doen boeren aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), terreinbeherende organisaties beheren land voor weidevogels, de provincie stelt geld beschikbaar voor investeringen zoals plasdraspompen (voor lekker natte weilanden waar de vogels van houden) en vrijwilligers helpen met nestbescherming.

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Daarom organiseren wij het Filmevent Actieplan Boerenlandvogels. Op  donderdag 29 september van 18:45 tot 20:45 opent Filmhuis Den Haag haar deuren.

De avond wordt geopend door bioloog, presentatrice en ambassadeur van Vogelbescherming Nederland Camilla Dreef. Aansluitend bekijkt men de film Grutto! De reis van onze Nationale Vogel van Ruben Smit Productions. Na afloop is er ruimte om na te praten.

Ondanks de inspanningen is er meer dan ooit actie nodig voor de boerenlandvogels en het behoud van de biodiversiteit. Nog niet iedereen kent het wonderlijke en urgente verhaal dat de grutto ons vertelt. Daarom is hulp nodig! Nodig je buurman, vriendin, kennis of familielid uit en kom samen naar de film Grutto! Dit tweede kaartje is gratis, met de actiecode: #gruttoZH  Koop hier de tickets (foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter