Nieuws
Keurige snelheid in Guido Gezellestraat

Onlangs werd er door de gemeente in de Guido Gezellestraat te Voorburg aan een lantaarnpaal een wit kastje geplaatst. Dat betrof een door de gemeente uitgevoerde snelheidscontrole. De Guido Gezellestraat is een 30kilometer zone. Uit de controle is gebleken dat 85% van de weggebruikers zich houdt aan de daar geldende snelheid. Slecht 15% doet dat niet. Voor de gemeente is dat geen aanleiding om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter