Nieuws
Onduidelijkheid bij politie over online gegevensvergaring

Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarbinnen de politie informatie mag verzamelen op internet. Dat staat in het rapport ‘Politiewerk op het web’. De wettelijke bevoegdheden waarbinnen de politie online informatie mag verzamelen zijn volgens de onderzoekers onduidelijk. Ook de taakverdeling en afstemming tussen organisatieonderdelen kan strakker.

Reinder Doeleman, programmadirecteur Intelligence binnen de politie: ‘Online-gegevens verzamelen is nu al een belangrijk onderdeel van de politietaak en dat zal alleen maar toenemen. Er wordt veel van ons gevraagd en daarbij hebben we een helder (juridisch) kader nodig. We werken nu veelal op basis van het taakstellend artikel 3 van de Politiewet. Die is echter heel algemeen en niet gericht op online informatievergaring. Feitelijk wegen we steeds opnieuw af of iets wel of niet mag en wat proportioneel is, net als in het dagelijkse politiewerk.

Criminaliteit speelt zich net als de rest van de maatschappij in toenemende mate online af. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld op sociale media. Deze realiteit maakt dat de politie moet beschikken over online informatie om de politietaak te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor zowel opsporing als handhaving van de openbare orde. En dus gebruikt de politie online informatie, door de hele organisatie heen: van online specialisten tot en met de wijkagent.

Saskia van Goor, programmamanager digitale (vak)ontwikkeling GGP: ‘Uit het onderzoek blijkt dat online gegevensvergaring specialistische expertise vraagt’. Meer kennis is nodig, bijvoorbeeld over wanneer een meer dan geringe inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers en er sprake is van stelselmatig handelen. Het is nu bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre de politie aanwezig mag zijn in besloten omgevingen, zoals Telegram-groepen. Collega’s lopen het risico onrechtmatig te handelen.’  (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter