Er is de laatste dagen veel neerslag gevallen waardoor de droogtesituatie in Nederland verder is verbeterd. Dat betekent dat de waterbeheerders weer teruggaan naar normaal beheer. Vanaf nu komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling dan ook niet meer bijeen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Tot donderdag 29 september 2022 was er nog sprake van ‘dreigend watertekort’, niveau 1 uit het Landelijk Draaiboek Laagwater. Dat wordt nu losgelaten. Enkele maatregelen blijven voorlopig nog van kracht, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen.

Ook gelden er onttrekkingsverboden in het oosten en zuiden van het land en zijn de droogte-effecten op de grondwaterstanden en de natuur nog steeds merkbaar. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag.

Ook voor de scheepvaart is de situatie verbeterd. De stijgende rivierafvoeren zorgen ervoor dat het waterpeil is gestegen. Schepen kunnen op sommige trajecten nog steeds minder lading vervoeren, maar de hinder voor de scheepvaartbranche neemt voor het eerst sinds weken af. (foto Rijkswaterstaat)