Nieuws
2-10 Geld voor het toegankelijk maken van wooncomplexen

Iedereen moet makkelijk bij zijn woning kunnen komen. Om wooncomplexen binnen de gemeente voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de gemeente een subsidieregeling open gesteld waarmee aanpassingen gedaan kunnen worden. Wethouder Bianca Bremer (wonen): “Deze subsidieregeling is er speciaal voor inwoners die door bijvoorbeeld een fysieke beperking moeite hebben hun wooncomplex te betreden. Door soms eenvoudige aanpassingen wordt het voor hen makkelijker om bij hun woning te komen en kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.”

Sociale verhuurders en Vereniging van Eigenaars kunnen de subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie krijgen tot 50% procent van de kosten om de wooncomplexen toegankelijker te maken. Bij aanpassingen kunt u onder andere denken aan het aanbrengen van elektrische deuropeners, het plaatsen van een (trap)lift of het verwijderen van drempels. Het gaat om de aanpassingen die het wooncomplex toegankelijker maken, dus vóór de voordeur. Voor aanpassingen achter de voordeur, kunt u informeren bij de gemeente of u in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

‘Is uw wooncomplex onvoldoende toegankelijk voor u of uw medebewoners, ga dan in gesprek met uw verhuurder of Vereniging van Eigenaars om met hen de mogelijkheden te bespreken of met de subsidieregeling uw wooncomplex aangepast kan worden’.

De subsidieregeling wordt vanaf 3 oktober om 12:00 uur opengesteld. U kunt vanaf dat moment de subsidie aanvragen via www.lv.nl/collectievewoningaanpassing. Dien eerst uw aanvraag in en wacht tot u de goedkeuring heeft voordat u met de werkzaamheden begint. De goedkeuring wordt binnen 8 weken na het ontvangst van de aanvraag verleend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter