Nieuws
U zegt het maar: Onderzoek geluidsoverlast Damcentrum

‘Dagelijks zorgt het verkeer rond de sluis voor extreme overlast. Verontruste omwonenden hebben geld ingezameld om een extern onderzoek te laten doen naar de feitelijke situatie. Uit dit onafhankelijk onderzoek blijkt dat over een periode van 1 week de geluidsruk gemiddeld al meer dan 60 decibel is en ruim 40 maal de 90 decibel ruim is overschreden. Het rapport is in te zien op www.thuisaandesluis.nl en zal op 13 oktober worden aangeboden aan de twee verantwoordelijke wethouders.  Met een afvaardiging van het burgerinitiatief thuisaandesluis zal met hen worden gesproken hoe het college deze problematiek met ons samen denkt op te lossen . (Onno Mostert)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter