Nieuws
Bom onder systeem subsidietafels

Vijfentwintig organisaties die met gemeentelijke subsidie maatschappelijke activiteiten ontplooien hebben een bom gelegd onder het systeem van subsidietafels. De 25 hebben in een brief aan verantwoordelijk wethouder Philip van Veller laten weten dat er bij de tafels een ‘onwerkbare’ situatie is ontstaan.

De gemeente heeft het systeem van subsidietafels enkele jaren geleden ingevoerd. Het systeem houdt in dat de gemeente voor bepaalde maatschappelijke thema’s een subsidiebedrag vaststelt. Organisaties die voor dat thema activiteiten ontplooien moeten dan in onderling overleg (tafels) dat bedrag verdelen.

Vanaf het begin was er veel kritiek op het systeem. Kleine organisaties zouden niet aan bod komen. Zij hadden bovendien niet de menskracht om voortdurend aan de tafels mee te praten en stukken te schrijven. De grote organisaties met professionele krachten domineerden daarom. Zij haalden het subsidiegeld binnen ten koste van de kleine ‘partners’, wier initiatieven zo ten dode waren opgeschreven. Voor nieuwe partners was bovendien geen plek.

Recent maakten B&W nog bekend wat er voor de subsidietafels in 2023 aan geld was voorzien. In totaal ging het om 8,9 miljoen euro. Die werden als volgt verdeeld: tafel opgroeien en opvoeden 1,9 miljoen, tafel basisvaardigheden en talentontwikkeling 1 miljoen, tafel zelfredzame inwoners 3,3 miljoen, tafel financiële zelfredzaamheid en digitale vaardigheid 1 miljoen, tafel betrokken en inclusief 1,7 miljoen.

Overigens hebben de partijen aan de subsidietafels geen akkoord kunnen bereiken over de verdeling van deze gelden. Ze claimen niet over elkaars financiën te willen beslissen en meer geld nodig te hebben. B&W willen nu zelf keuzes maken op grond van het beschikbare budget.

Naar aanleiding van de brief van de 25 wil wethouder Van Veller met de betrokken organisaties in gesprek gaan. Dat zou vandaag gaan gebeuren. In het coalitieakkoord staat dat het systeem van de subsidietafels ‘geëvalueerd’ wordt. Een onderzoeksbureau start daar dit najaar mee. Indien de evaluatie tot wijzigingen in het systeem aanleiding heeft worden die pas in de periode 2025-2026 doorgevoerd, zo hebben B&W besloten.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter