Nieuws
Diaconessenhuis: meer sociale woningen

De ontwikkelaar die het Diaconessenhuis in Voorburg-West gaat slopen ten behoeve van woningbouw, moet 10 procent meer sociale en middeldure woningen realiseren dan de gemeente normaliter eist. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘kavelambitie’ die de eigenaar, de Reinier de Graaf-ziekenhuisgroep, en de gemeente hebben opgesteld. De gemeente eist gewoonlijk bij nieuwbouw 30 procent sociale woningen en 20 procent middeldure huur- en koopwoningen.

Bij de kavelambitie zijn vijf zogenoemde ‘ruimtelijke studies’ gevoegd die aangeven wat er op de plek van het Diaconessenhuis zou kunnen worden gebouwd. Er mag alleen op de fundering van het inmiddels gesloten ziekenhuis worden gebouwd, met een overhang van 2,4 meter. Dit omdat het gebied beschermd is vanwege het Romeinse (Forum Hadriani) verleden.

De vijf studies spreken over 127 tot 163 woningen, te verdelen over één of meerdere gebouwen. Als bouwhoogte wordt 24 (Vlietkant) tot 33 meter (kant Reinier de Graaf-kliniek) aangegeven. Behalve de eis inzake meer sociale en middeldure woningen is ook bepaald dat er woningen moeten komen die geschikt zijn voor mensen die zorg nodig hebben, seniorenwoningen, woningen voor jongeren en voor starters op de woningmarkt.

Vijf procent van de nieuwbouw, met een minimum van 1000 vierkante meter, moet bestemd worden voor andere zaken dan wonen: cultuur, maatschappelijke activiteiten, zorg, bedrijfsverzamelruimten, woon-werk ruimten, kleine kantoren. Er wordt gesproken over zelfstandige bedrijfsruimten van minimaal 50 vierkante meter.

Het grasveld bij het Diaconessenhuis moet omgevormd worden tot een wijkpark met meer groen, een fietsenstalling en kleinschalige horeca (150 vierkante meter exclusief terras). Er wordt gepleit voor een aanlegsteiger in de Vliet mits de provincie (beheerder van die waterweg) akkoord gaat.

De toekomstige bewoners en bezoekers moeten op het terrein bij de nieuwbouw parkeren. De in- en uitgang komt aan de Fonteynenburghlaan, nabij de Fonteinkerk. Een kwart van de parkeerplaatsen wordt bestemd voor gehandicapten; vijf procent moet een laadpaal krijgen.

De voorziene bebouwing beslaat 17.300 tot 22.600 vierkante meter. De gehele kavel is 31.000 vierkante meter groot. De Reinier de Graafgroep kiest uit de ontwikkelaars die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en ambities een partij aan wie men de grond verkoopt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter