Nieuws
Gemeente kan woningbouw Vlietland niet tegen houden

De gemeente kan de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland niet tegenhouden. Op basis van het huidige bestemmingsplan mogen de woningen al gebouwd worden. De gemeente heeft geen juridische ruimte om bouwvergunningen die in lijn zijn met het huidige bestemmingsplan te weigeren. Dat heeft wethouder Bianca Bremer gemeenteraadsleden bericht.

Over het bouwplan is veel onrust ontstaan, met name bij inwoners uit Voorschoten. Een online petitie tegen de bouw werd meer dan 17.000 keer getekend. Aanleiding voor de opwinding was een wijziging van het nu geldende bestemmingsplan uit 2005. Die wijziging is ingegeven door een andere opzet van het oorspronkelijke bouwplan alsmede het vervallen van enkele onderdelen daaruit, alsmede de aanleg van de RijnlandRoute plus geluidwerende grondwallen.

Het nu geldende bestemmingsplan maakt de komst van 120 recreatieappartementen en 102 grondgebonden recreatiewoningen mogelijk. Bij de appartementen gaat het om complexen van drie bouwlagen. Het nieuwe bestemmingsplan biedt enkel ruimte aan 222 grondgebonden woningen met maximaal één verdieping onder een schuin dak. Het totale grondoppervlakte van de woningen neemt toe van 14.660 naar 17.760 vierkante meter.

Het huidige bestemmingsplan voorziet in drie horecavoorzieningen verspreid over het plangebied. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte aan één horecavoorziening. In het bestemmingsplan uit 2005 is sprake van onder meer een driving-range, een golfclubhuis en tennisbanen. Deze komen in het nieuwe plan niet terug.

De provincie is eigenaar van recreatiegebied Vlietland en in die hoedanigheid heeft de provincie in 2019 een erfpachtovereenkomst gesloten met Vlietland waarin de realisering van 222 recreatiewoningen mogelijk wordt gemaakt. Ook heeft de provincie een onder-erfpachtovereenkomst tussen Vlietland en ontwikkelaar DLR meeondertekend. Deze overeenkomst is geldig tot en met 2126. De provincie ziet deze afspraken als onomkeerbaar, aldus Bremer.

De wethouder ontkent dat het gebied waar de woningen komen omheind wordt en dus niet meer vrij toegankelijk zal zijn. Het blijft toegankelijk via een fiets- en wandelpad die de oost- en westkant van het gebied met elkaar verbinden. Ook de aanwezige stranden blijven openbaar en worden uitgebreid. Zo komt er een extra strand ten noorden van het Klimeiland.

Er zijn volgens Bremer 38 zienswijzen binnen gekomen over het nieuwe bestemmingsplan. Die worden nu beoordeeld. Zodra dit gereed is, wordt het raadsvoorstel door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad voor verdere besluitvorming. ‘Daarbij is het goed om te beseffen dat de besluitvorming gaat over de wijziging van de plannen en niet over de wenselijkheid van recreatiewoningen in het gebied’, aldus de wethouder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter