Nieuws
Te veel geluid; maatregelen blijven nog uit

7764 inwoners hebben overdag last van ernstige geluidhinder door het lokale verkeer, inclusief voorbij rijdende trams. ‘s Nachts ondervinden 1617 inwoners ernstige hinder door verkeersgeluid waardoor hun slaap wordt verstoord.

Dat blijkt uit het rapport ‘Gemeente Leidschendam-Voorburg Geluidsituatie 2021’ dat adviesbureau dBVision in opdracht van de gemeente heeft gemaakt. Overdag (07.00 tot 19.00 uur) gaat het om meer dan 55 decibel geluid, ‘s nachts (23.00 tot 07.00 uur) om meer dan 50 decibel.

De geluidoverlast overdag treft 23.114 woningen met 46.107 bewoners. ‘s Nachts is dat het geval bij 13.212 woningen met 26.815 bewoners. Van de geluidoverlast wordt 92 procent veroorzaakt door het verkeer, inclusief trams.

De geluidoverlast treedt op langs alle doorgaande wegen, bij de Utrechtsebaan en de aansluiting A4/N14. dBVision tekent hierbij aan dat er in 2021 minder verkeer rondreed vanwege coronamaatregelen.

In een brief aan de gemeenteraad erkent wethouder Marcel Belt dat de geluidsbelasting in de gemeente op veel plekken te hoog is.

‘Het college van B&W betreurt het dat nog steeds een te hoog aantal inwoners hier last van hebben. Weliswaar bestaat deze situatie reeds vele jaren en is dit deels inherent aan (drukker wordend) stedelijk gebied. Het college vindt dit een onwenselijke situatie en zal met mogelijke maatregelen komen in een actieplan. Daarvoor worden de data het komende jaar nader geanalyseerd’.

‘Aan de hand van de in kaart gebrachte geluidssituatie 2021 gaat het college het actieplan geluid actualiseren met nieuwe of aangepaste beleidsregels en maatregelen om hinder door omgevingsgeluid zo veel mogelijk te beperken. Het volgende actieplan moet uiterlijk 18 juli 2024 door het college worden vastgesteld’.

‘Daartoe wordt het ontwerp van het nieuwe actieplan eind 2023/begin 2024 ter inzage gelegd en dan kunnen inwoners hun zienswijze geven en wordt de raad gevraagd hierover zijn wensen en bedenkingen uit te brengen. Het college betrekt de zienswijzen, wensen en bedenkingen bij de vaststelling van het nieuwe actieplan. De aanpak van exceptionele geluidsoverlast door motoren en auto’s wordt meegenomen in het actieplan, waarbij ook gekeken wordt naar de maatregelen die in andere gemeenten, zoals Den Haag, worden getroffen’.

‘Het actieplan bevat beleidsmaatregelen voor bestaande geluidknelpunten. Het geluidbeleid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt met het oog op de invoering van de Omgevingswet herijkt. Daarbij worden per deelgebied binnen de gemeente maximale geluidwaarden en inpassingsvoorwaarden uitgewerkt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter