Nieuws
Wethouder: betere leefbaarheid Voorburg-West

De leefbaarheid in Voorburg-West moet verbeteren als er een hoogwaardige openbaar vervoervoerverbinding (HOV) komt tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met een aftakking naar Rijkswijk/Delft. Datzelfde geldt voor het gebied rondom Station Voorburg. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus de gemeenteraad bericht.

‘De inzet van de gemeente is verbetering van de leefbaarheid voor Voorburg West en de omgeving van het Station als geheel. Waar de nieuwe HOV-verbinding wordt ingepast, moet dat zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Ter hoogte van Station Voorburg is ondergrondse inpassing een vereiste, zodra er sprake is van verlenging van de lijn richting Zoetermeer. Inzet van het college is dat overbodige tramrails in Voorburg West worden verwijderd’.

‘De kosten van het totale pakket met aanpassingen, alsook de mogelijke bijdrage vanuit de gemeente hieraan, zullen de komende maanden verder in kaart worden gebracht. Dit gebeurt in overleg met de projectorganisatie en partijen als de HTM. De gemeenteraad zal hiertoe in de loop van het eerste kwartaal van 2023 een voorstel ontvangen’.

‘Het college van B&W wil, net als in de omgeving van de Geestbrugweg in Rijswijk gebeurt, omwonenden en belanghebbenden op korte termijn in gesprek te gaan en nauw te gaan betrekken bij de planvorming en –uitwerking. Nog voordat de regio en de gemeenteraden in het eerste kwartaal 2023 een besluit nemen over de voorkeursvariant en het definitieve Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst’.

De voorkeursvariant is een tramverbinding via Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse naar Station Voorburg. De aftakking naar Rijswijk/Delft zou moeten lopen via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg. Keus verklaarde eerder dat de plannen te veel minnen voor Leidschendam-Voorburg bevatten. Hij zei daar ‘plussen’ van te willen maken.

Op 10 november vindt overleg plaats tussen rijk en regio. Hierbij maken rijk en regio principe-afspraken over de verdelingen van kosten en risico’s, onder voorbehoud van lokale en regionale besluitvorming over het project die daarna nog moet plaatsvinden.

Inmiddels treffen rijk, regio en de betrokken gemeenten voorbereidingen ten behoeve van een Bestuurlijke Overeenkomst. Deze omvat afspraken over onder andere scope, aanpak (inclusief participatie), organisatie, financiering en risicoverdeling. Daaronder vallen ook afspraken over de wijze van dekking van kosten van het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst, inclusief de voorkeursvariant. De bestuursovereenkomst is één van de stukken die voor een besluit tot instemming voorgelegd zal worden aan de gemeenteraden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023, aldus Keus.

Over de eerder dit jaar gepubliceerde voorkeursvariant zijn zo’n 500 zienswijzen ingediend, de meesten voor bewoners van Leidschendam-Voorburg. De gemeente zelf heeft als mede-initiatiefnemer van het project geen zienswijze ingediend. Ook de gemeenteraad deed dat niet. Keus wil nog deze week met inwoners van Voorburg-West gaan rondlopen om al hun bezwaren ter plekke in ogenschouw te nemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter