Nieuws
Bouwplannen onhaalbaar

De provincie Zuid-Holland wil tussen 2022 en 2030 wel 235.460 nieuwe woningen bouwen; een onderzoek naar de kans dat dat ook lukt heeft uitgewezen dat maar voor 103.500 woningen vaststaat dat die ook gebouwd kunnen worden. Dat heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu bekend gemaakt.

De rijksoverheid heeft de provincie om de bouw van 235.460 woningen gevraagd in een poging de woningnood te bestrijden. Baljeu stelt echter dat diezelfde rijksoverheid dan eerst op een aantal terreinen knopen door moet hakken.

Zij noemt: Voldoende middelen en sturing voor meer sociale en betaalbare woningen; Mobiliteit en infrastructuur; Stikstof; Geluid; Beperken schaarste van middelen en menskracht en stijgende kosten; Toekomstbestendige bouw als uitgangspunt; Streven naar complete steden en dorpen; Aansluiting op nutsvoorzieningen; Procedures; Wegnemen onzekerheid bij marktpartijen over veranderende regelgeving en gerechtelijke uitspraken.

‘Hoewel wij beperkt inzicht hebben in welke stappen het Rijk gaat zetten in het daadwerkelijk aanpakken van de kritische succesfactoren, onderschrijven wij de ambities van de minister om een (t)huis voor iedereen te bieden, de woningbouw te versnellen en genoeg toekomstbestendige woningen te bouwen. Veel mensen zoeken een betaalbare, passende en duurzame woning en de onzekerheid kan alleen aangepakt worden door overheden die dat erkennen’.

De gedeputeerde wijst er bijvoorbeeld op dat geluidoverlast voor 50.000 te bouwen woningen een probleem vormt; stikstofuitstoot voor 145.000. Verder geeft zij aan dat grote infrastructurele werken aan de spoorlijn Den Haag – Rotterdam (zuidelijke Randstad), de oeververbinding Rotterdam Oost en CID/Binckhorst Den Haag randvoorwaarde zijn voor de woningbouw.

Baljeu stelt dat er wel plannen liggen voor de bouw van 300.000 woningen maar slechts voor 100.000 zijn die ‘hard’. Van de te bouwen woningen moeten woningcorporaties één derde realiseren, marktpartijen ook één derde terwijl de rest (duurdere woningen) naar behoefte gebouwd moet worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter