Nieuws
Plek gezocht voor islamitische begraafplaats

B&W willen in het kader van een nog te schrijven Omgevingsvisie kijken naar een plek voor de vestiging van een particuliere islamitische begraafplaats. Volgens B&W is zo’n voorziening in de regio van belang. Op de gemeentelijke begraafplaatsen kan overigens al op islamitische wijze begraven worden.

Het standpunt van B&W staat verwoord in een brief van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer aan zijn gemeenteraad. Den Haag zoekt al langer samen met de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en het samenwerkingsverband Islamitische organisaties regio Haaglanden (SIORH), naar mogelijkheden voor de komst van een particuliere islamitische begraafplaats in die stad of daar dicht bij.

Bredemeijer stelt dat FIO en SIORH vorig jaar twee percelen nabij Stompwijk op het oog hadden. Het ene perceel is echter verkocht; bij het andere bleek de ondergrondse infrastructuur de komst van een begraafplaats te blokkeren.

Den Haag heeft een grondmakelaar ingeschakeld. Die heeft laten weten dat er geen aanbod is van grond met de bestemming begraafplaats. Dat betekent dat bij beschikbaarheid van grond eerst nog eens het bestemmingsplan gewijzigd moet gaan worden. Dat kost tijd en geld. Bovendien is de uitkomst onzeker.

‘Ruimte vinden is ook complex gebleken bij de randgemeentes, die tot nu toe een reactie hebben gegeven. Het college van B&W wil graag de wens van de islamitische koepels honoreren, maar beseft dat dit niet eenvoudig is in een regio met een grote druk op de schaarse ruimte. We zetten ons netwerk in en blijven samen met de koepels in gesprek met de gemeentes in de regio die ervoor open staan om mee te denken rond de mogelijkheden voor het zoeken naar geschikte fysieke ruimte voor een particuliere islamitische begraafplaats’, aldus Bredemeijer. (foto Leiden Islam Blog)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter