Nieuws
Meer geld voor geluidscherm A4

De provincie trekt 2 miljoen euro extra uit voor geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is nu 7 miljoen euro voor het project beschikbaar. Dat heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu bekend gemaakt in een brief aan Provinciale Staten. Eind 2023, begin 2024 moeten de werken starten.

Voor de realisatie starten twee aanbestedingsprocedures. Een deel van de geluidwerende voorziening zal echter bestaan uit beplanting: bomen en struiken. De gedeputeerde erkent dat bewonersorganisaties in Voorschoten niet tevreden zijn. ‘Nu de provincie noodgedwongen naar oplossingen zoekt op enige afstand van de A4, vanwege de aangekondigde verbreding van die snelweg en de aanwezigheid van buisleidingen, zijn geen grote geluidswerende effecten op Voorschoten te verwachten’, schrijft ze.

‘Wij begrijpen de teleurstelling in Voorschoten, zeker ook in het licht van de in het verleden gepleegde inzet vanuit die gemeente om de geluidswerende voorzieningen bij Provinciale Staten op de agenda te zetten. Om substantieel geluidreducerend effect te sorteren op Voorschoten, zijn op afstand van de weg dermate hoge schermen nodig dat wij die niet reëel achten’.

‘Onze hoop is gevestigd op de creativiteit van marktpartijen om op de gevels in Voorschoten toch nog enig effect te sorteren. Zekerheid dat dit lukt, is er geenszins. Onze gesprekspartners hebben diverse aandachtspunten naar voren hebben gebracht voor het vervolgtraject. Het betreft onder meer de fasering van tracédelen, het uitstel van de verbreding van de A4 en laten onderzoeken of verplaatsbare schermen een optie zijn’.

Wettelijk gezien heeft de provincie geen plicht om de woningen in Voorschoten tegen verkeersgeluid van de A4 te beschermen, stelt Baljeu. Indien die plicht er wel zou zijn, zou die Rijkswaterstaat aangaan en niet de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter