Nieuws
Uitbreiding terrassen ook deze winter

Het komende winterseizoen kunnen horecaondernemers nog éénmaal gebruikmaken van de regeling voor ruimere terrassen. Dit geldt voor de periode vanaf 1 november 2022 totdat er een nieuw gemeentebreed terrassenbeleid is ingevoerd. Horecaondernemers en sportverenigingen kunnen dit via een versnelde procedure regelen.

Om de gevolgen van corona voor horecaondernemers te beperken, zijn tijdelijke terrasuitbreidingen mogelijk gemaakt in 2020, 2021 en dit jaar. Per 1 november 2022 eindigt de huidige tijdelijke uitbreidingsmogelijkheid. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw duurzaam terrassenbeleid. Naar verwachting zal het voorstel begin 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Om de tijd tussen 1 november 2022 en het nieuwe terrassenbeleid te overbruggen wordt nog éénmaal de mogelijkheid tot terrasuitbreiding aan horecaondernemers geboden.

Een horecaondernemer of sportvereniging moet een terrasverruiming aanvragen bij de gemeente. Ondernemers gaan zelf in gesprek met omwonenden voor hun schriftelijke instemming voor de terrasuitbreiding. Ondernemers die in 2022 een terrasuitbreiding hadden worden door de gemeente benaderd. Zo worden zij zo goed mogelijk gefaciliteerd en kost de aanvraag hen minder tijd. Meer informatie over de versnelde procedure is te vinden op: https://www.lv.nl/uitbreiden-terras (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter