Nieuws
Vijftien sollicitanten voor vacature burgemeester

Vijftien kandidaten hebben hun belangstelling voor het burgemeesterschap kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De sollicitanten – 8 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 39 tot 58 jaar. Van de 15 sollicitanten hebben er 7 ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Jaap Smit voert nu gesprekken met een aantal sollicitanten en bespreekt dit met de vertrouwenscommissie die bestaat uit een afvaardiging van de gemeenteraad. Vervolgens gaat de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten in gesprek. Daarbij kijken zij in hoeverre de kandidaten aansluiten bij de wensen uit de samenleving en de aandachtspunten die in de profielschets staan. Wanneer een keuze is gemaakt, volgt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt bekend gemaakt wie dit is. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Totdat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester start, blijft Jules Bijl waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg. (foto Barbara Koppe)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter