Nieuws
Vragen over afspraken baggerstort Meeslouwerplas

De Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland B.V., willen weten hoe hard de afspraken over baggerstort in de Meeslouwerplas – onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland – waren. Dit nu gebleken is dat er door de jaren grote hoeveelheden vervuilde bagger in de plas is gestort zonder dat dit leidde tot het staken van de stort.

In een brief aan de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland wijzen de organisaties erop dat in de stukken van beide organen staat ‘de afspraak was dat werkzaamheden enkel stilgelegd konden worden wanneer een causaal verband werd aangetoond’. De organisaties stellen echter dat onderzoek in de archieven ‘geen overtuigend rechtsgeldige vorm’ van die afspraak hebben kunnen vinden.

‘De vraag is dus of de verwerking van baggerspecie en grond in de Meeslouwerplas had moeten worden stilgelegd na de 83 overschrijdingen van de actiewaarden voor verschillende variabelen of dat dit niet hoefde, omdat er geen enkele maal een causaal verband met de werkzaamheden kon worden aangetoond’, zo staat in de brief.

Op 13 september berichtten Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten dat betrekkelijk kort geleden ‘aan het licht (is) gekomen’dat onder verantwoordelijkheid van aannemer BAM (tien jaar lang) onjuiste signaal- en actiewaarden zijn gehanteerd bij de baggerstort.

Volgens de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland B.V. betekent die uitspraak dat die waarden 83 maal zijn overtreden in plaats van de eerder geconstateerde 68 keer: ‘dus ook tot nóg meer redenen om het werk onmiddellijk stil te leggen. Dat is gedurende de gehele periode van tien jaar merkwaardig genoeg echter geen enkele keer gebeurd’.

De vier constateren dat het bij de baggerstort heeft ontbroken aan adequaat toezicht en adequate handhaving, zowel van de kant van het Hoogheemraadschap van Rijnland (als vergunningverlener)alsook van de kant van de provincie (als opdrachtgever en eigenaar van de Meeslouwerplas).

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter