Nieuws
Gemeente verspreidt onjuiste informatie

De gemeente verspreidt herhaaldelijk onjuiste informatie over het plan 222 recreatiewoningen te bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat stelt de

Vereniging Vrienden van Vlietland. De vereniging is daar ‘bijzonder boos’ over. ,,Dit tast de goede naam en integriteit van de vereniging aan. Gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Niets is echter minder waar’’, aldus voorzitter Ed Krijgsman.

,,Eerst suggereerde de gemeente in een informatiestuk aan de gemeenteraadsleden dat in ‘het proces tot nu toe’ rond de bouwplannen, er al jarenlang een degelijk burgerparticipatietraject gaande was. Dat zou in een regulier overleg tussen de Provincie en allerlei andere bij Vlietland betrokken organisaties -waar onder de Vrienden- hebben plaatsgevonden. Complete onzin: het reguliere overleg gaat over heel andere onderwerpen! Bijvoorbeeld over de geluidswering die in Vlietland langs de A4 komt en eerder de bomenkap en de Meeslouwerplas.’’

,,De bouwplannen hebben in dat reguliere overleg nooit op de agenda gestaan. De waarheid is, dat er tot het ontwerpbestemmingsplan (voor de woningbouw, red.) al ter inzage lag geen enkel (burger)participatietraject heeft plaatsgevonden met betrekking tot dit onderwerp. Dan moet je dus niet een heel ander overleg uit de lucht plukken om te proberen dat verzuim richting de gemeenteraad te verbloemen.”

,,We hebben schriftelijk en telefonisch krachtig bezwaar gemaakt tegen deze onjuiste voorstelling van zaken en op rectificatie richting de gemeenteraadsleden aangedrongen. Die moet je met correcte informatie voorlichten.”

,,Maar helaas, ons protest mocht niet baten. Op 6 oktober, in de beantwoording van vragen die betrokken burgers online hadden gesteld werd de gewraakte inhoud zelfs nóg explicieter herhaald. Onder het kopje ‘Participatie: met welke organisaties en partijen van natuur en milieu (…) heeft u overleg gehad, die tijdens en/of na dat overleg instemden met de plannen?’ luidt het antwoord van de gemeente: ‘De provincie heeft nauw samengewerkt met de Vrienden van Vlietland (…) Die samenwerking loopt deels nog door. Daarbij is sprake van consultering, niet van instemming; dat is ook niet de rol van deze organisatie(s). Daarnaast heeft de ontwikkelaar medio juli 2021 overleg gevoerd met de Vrienden van Vlietland’.’’

,,Wij vinden het onacceptabel dat eerst onze raadsleden verkeerd worden geïnformeerd en dat vervolgens betrokken burgers ijskoud met dezelfde verdraaiingen worden afgescheept. Onze geloofwaardigheid en integriteit wordt zodoende ook op het spel gezet.’’

,,Wij strijden al sinds 2005 met open vizier tegen de aantasting van Vlietland door die bebouwing, ook nu weer. Onze partners vragen zich nu af waarom wij ze nooit verteld hebben dat we nauw betrokken waren bij de ontwikkeling daarvan. Zij weten natuurlijk niet dat de gemeente doodleuk een provinciaal overleg dat uitdrukkelijk niét over de bouwplannen gaat, opvoert om te beweren dat allerlei partijen geconsulteerd zijn over die bouwplannen. Hoe denk je dat onze partners als ze dat lezen, over onze integriteit zullen denken?’’

,,Wij vinden dit schandalig en het moet zo spoedig mogelijk rechtgezet worden. We laten onze goede naam niet op deze manier besmeuren. Daarom verwachten we excuses van de gemeente én een rectificatie naar alle ontvangers van deze valse voorstelling van zaken.“

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter