Nieuws
‘Wees zorgvuldiger met participatie energiestrategieën’

Inwoners uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest oordelen kritisch over de burgerparticipatie inzake de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en ze hebben het eindresultaat nooit ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.

Een regionale energiestrategie beschrijft onder andere de mogelijke locaties voor windmolens en zonnepanelen. Inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Wassenaar participeerden in 2020 en 2021 bij de totstandkoming van de regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag; inwoners uit Voorschoten en Oegstgeest deden dat voor de regio Holland Rijnland.

Tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn die inwoners bevraagd. Zij waren kritisch over het uitgevoerde participatietraject. De inwoners betwijfelen namelijk of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.

De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en te evalueren. Het is met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun inbreng is gedaan.

Als de belangen van mensen uit buurgemeenten in het geding zijn (zoals bij een windmolenlocatie langs een gemeentegrens) zouden zij hiervoor ook uitgenodigd moeten worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter