Nieuws
Provincie dreigt met ingrijpen

Indien de gemeente er dit jaar niet in slaagt 126 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) van een woning te voorzien, grijpt het provinciaal bestuur in. Dat blijkt uit een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan Provinciale Staten.

Smit geeft aan dat gedeputeerde Anne Koning eind augustus met B&W van Leidschendam-Voorburg heeft gesproken over de al langere tijd van achterblijven in de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders (statushouders).

In de brief staat dat de gemeente tracht de achterstand in te lopen door een combinatie van het toewijzen van een groter deel van de sociale woningen die corporaties in bezit hebben, het ontwikkelen van flexwoningen en de aankoop van woningen door de gemeente zelf.

Smit erkent dat met name het realiseren van flexwoningen tijd kost. Daardoor bestaat de kans dat de taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor 1 januari niet wordt gehaald.

‘Het is voor gemeenten een enorme klus om de taakstelling te realiseren. Het feit dat het sommige gemeenten niet lukt kan de solidariteit tussen gemeenten onder druk zetten. Indien het de gemeenten niet lukt om voor 1 januari de taakstelling inclusief achterstand te realiseren dan wordt een vooraankondiging van het starten van de procedure tot indeplaatsstelling verstuurd naar de betreffende gemeenten. Indien dit aan de orde is wordt Gedeputeerde Staten gevraagd om deze vooraankondigingen vast te stellen’, aldus Smit.

Een ‘indeplaatstelling’ betekent een ingrijpen van het provinciaal bestuur. Feitelijk neemt de provincie de taakstelling over wegens ‘taakverwaarlozing’ door de gemeente. De provincie heeft daar wettelijke bevoegdheden voor als toezichthouder op de gemeenten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter