Nieuws
Raad van State bespreekt hoogte woontoren Maanweg

De Raad van State heeft zitting gehouden over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft verleend voor een woontoren van 73 meter hoog aan het Maanplein 110 (Nova) Den Haag.

Sinds 2019 vragen de omwonenden verenigd in ‘Buren van de Binckhorst’ aandacht voor hun belangen. Ondanks het feit dat de bouwvergunning voor Maanplein 110 (Nova) nog niet onherroepelijk is heeft de vastgoedontwikkelaar de bezwaarprocedure niet willen afwachten en is voor ‘eigen risico en rekening’ gestart met bouwen. Omdat later een (ver)gevorderde bouw wellicht niet meer ongedaan zal worden gemaakt willen de omwonenden tijdens de zitting een bouwstop afdwingen. De rechter doet over 2 weken uitspraak.

Een inwoner van Voorburg die uitzicht heeft op de woontoren maakt dit bezwaar aanhangig. Maar hij maakt deel uit van een grote groep actieve omwonenden die zich verenigd hebben in ‘Buren van de Binckhorst’. Dit burgerinitiatief zet zich in voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en het groen in Leidschendam-Voorburg. Maar die leefbaarheid staat onder druk door het plan en de daadwerkelijke vergunningverlening van de gemeente Den Haag om ook de randen van de Binckhorst vol te zetten met (te) hoge woontorens. Zonder hierbij de omwonenden en andere belanghebbenden een stem te geven. Ook dit was voor omwonenden reden naar de rechter te stappen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter