Nieuws
Vragen over Leidschendamse jongerenflat

De bouw van een jongerenflat Vlietweg 3 in Leidschendam, verkeert in een impasse. Dat stellen de gemeenteraadsleden Iris Feld (GroenLinks) en Ed van der Schaft (SP). Zij baseren zich op informatie van de Actiegroep Vlietweg 3, bestaande uit omwonenden. De actiegroep kan het niet eens worden met initiatiefnemer Wibaut/1828 Groep.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken rond het initiatief hebben de twee raadsleden B&W een aantal vragen gesteld:

= Is er al eens gekeken naar de mogelijkheden om de locaties Overgoo, Vlietweg 3, Vlietweg 9 en Vlietweg 7 samen te voegen en er vervolgens één project samenhangend van te maken in plaats van 2 of 3 versnipperde projecten,

= Heeft de gemeente grondposities op de genoemde locaties,

= Er vanuit gaande dat locatie Vlietweg 7 eigendom is van de gemeente: wat zijn de plannen met deze locatie? De initiatiefnemer (Wibaut) heeft gezegd naar een mogelijkheid te kijken om project 1828 op Overgoo te realiseren,

= Speelt de gemeente hierbij een rol?

Het duo wil ook weten hoe het staat met de bouwplannen voor bedrijfsterrein Overgoo zelf. Volgens hen zorgt een aaneengesloten, geluidafschermend gebouw op de noord-, west- en zuidranden van het gebied (eerstelijnsbebouwing) ervoor dat in een fors deel van het binnengebied woningbouw mogelijk, zonder overschrijding van de maximale grenswaarde. Voorwaarde is wel dat de gebouwhoogten in het binnengebied lager zijn. Ook hierover hebben zij vragen:

= Is het juist dat de eerstelijnsbebouwing op Overgoo tussen de 25 en de 30 meter hoog zal worden,

= Is de informatie juist dat de bouwhoogte op Overgoo bij de grens met de Vlietweg locaties circa 8 meter bedraagt,

= Is de informatie juist dat de aflopende bouwhoogte op Overgoo een relatie heeft met geluidsnormen,

= Is in het project Overgoo, bij het bepalen van de geluidsbelasting in het binnengebied van Overgoo, rekening gehouden met reflectie van geluid door de beoogde gebouw van 1828 op de Vlietweg Locatie(s)?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter