Nieuws
Wethouder snijdt in subsidies

B&W hebben voor 2,3 miljoen euro gesneden in subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties. Dat gebeurde niet alleen door minder subsidie dan gevraagd toe te kennen maar ook door voor aangeboden activiteiten helemaal geen subsidie toe te kennen.

Dat blijkt uit stukken die wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad heeft gezonden. Het gaat om de zogenoemde subsidietafels. Voor een vijftal thema’s bieden organisaties activiteiten aan. B&W bepalen per tafel een budget waarmee betrokkenen moeten uitkomen.

De vijf thema’s zijn: basisvaardigheden en talentontwikkeling; opgroeien en opvoeden; zelfredzame inwoners; betrokken en inclusief; financiële zelfredzaamheid/integratie/taalvaardigheid.

‘Helaas konden de partners aan de subsidietafels daarbij niet tot een financieel sluitend voorstel komen. De partners geven aan dat ze geen financiële beslissingen over andermans aanbod willen nemen en dat zij meer geld nodig hebben dan het subsidieplafond toelaat om aan de ambities van de gemeente tegemoet te komen’, aldus Van Veller.

Omdat de wethouder wilde vasthouden aan de eerder bepaalde budgetten (bijna 9 miljoen euro totaal) is er in het aanbod gesneden. Tweeëntwintig aangeboden activiteiten werden helemaal afgewezen. Over de gevolgen van deze operatie schrijft Van Veller: ‘Bij alle subsidietafels geldt (in meer of mindere mate) dat waar activiteiten doorgaan en het nieuwe subsidiebedrag is geïndexeerd, het bereik van de activiteiten wel onder druk staat ten opzichte van voorgaande jaren’.

‘Als gevolg daarvan waarschuwen partijen dat minder inwoners gebruik kunnen maken van het aanbod of dat er wachtlijsten gaan ontstaan. Het college van B&W wijst erop dat er indexatie plaatsvindt. Uiteraard houdt het college de landelijke ontwikkelingen rondom prijscompensaties voor energiekosten bij maatschappelijke organisaties nauwlettend in de gaten. Daar waar de gemeente een rol krijgt bij het compenseren van partners zal deze worden opgepakt’.

Uit de ambtelijke adviezen per subsidietafel blijkt dat minder inzet van de partijen ook minder bereik betekent. Gewaarschuwd wordt onder andere voor een beperktere openingstijd van wijkcentra, afname in de strijd tegen eenzaamheid, beperking van jeugdhulp, afbouw van personenalarmering en het uitblijven van nieuwe projecten. Ook wordt gesteld dat het minimum aan aanbod nu wel bereikt is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter