Nieuws
Financieel beeld nog gunstiger

B&W denken 2023 met een positief saldo op de begroting van 4,9 miljoen euro te kunnen afsluiten. Dat is 2,8 miljoen euro meer dan vorige maand in de begroting 2023 werd aangekondigd. Het extra voordeel komt vooral voort uit hogere uitkeringen van de rijksoverheid, zo heeft wethouder Philip van Veller (financiën) de gemeenteraad bericht. Daarnaast zijn investeringen in het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels tussen Voorburg en Leidschendam, langs de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam, nu omgezet in een reserve aangezien niemand weet wanneer dat zal gaan gebeuren. Het gaat om 3,35 miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter