Nieuws
Help mee plastic afval te verminderen

Van 15 tot en met 30 oktober organiseert het WaterLab in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland ‘Spot de Hotspot’, een project over plasticafval in het water. Inwoners van Delfland, waar Voorburg ook onder valt, en vrijwilligers van watersportverenigingen en scouting zetten zich in om macro- en microplastics in kaart te brengen. Deelnemers aan dit project dragen bij aan het schoner maken en krijgen van het water.

Het project focust zich rondom een campagne van twee weken. De eerste week gaat over macroplastic (grof plastic afval) en de tweede week over microplastic (plastics van 5 mm of kleiner). In de eerste week (15-22 oktober) worden deelnemers gevraagd om macroplastic ‘hotspots’ in het water bij hen in de buurt op te sporen. Een hotspot is een locatie in of op het water waar meer plastic afval te zien is dan in de omgeving, waar het zich ophoopt. Dit komt vaak voor bij obstakels in het water, of op een locatie waar water minder snel stroomt. Deelnemers kunnen deze hotspots doorgeven via een app. Daarnaast halen de deelnemers waar mogelijk het plastic afval uit het water, en geven ze ook door welke types plastic ze gevonden hebben.

In de tweede week (24-30 oktober) gaat de aandacht uit naar microplastics. Deze plastics zijn zo klein dat ze vaak niet met het blote oog te zien zijn. Met behulp van een klein sleepnetje dat makkelijk thuis te maken is, nemen deelnemers verschillende microplastic-monsters. Daarna kunnen deelnemers hun monsters analyseren, en de informatie via een app doorgeven aan het WaterLab, die de resultaten analyseert en in kaart brengt.  Het plan is om dit grotendeels samen met lokale watersportverenigingen en scoutings te doen, die de mogelijkheid hebben om een klein sleepnetje achter hun kano, sup, of roeiboot te bevestigen. Natuurlijk staat het iedereen vrij die zelf een bootje, sup of kano heeft, om ook lekker aan de slag te gaan.

Plastic afval is al jaren een groot probleem. Maar sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor microplastics. Deze kleine stukjes plastic zijn vaak afkomstig van grotere plastics die aan het afbreken zijn, maar soms stoppen we ze ook zelf in producten, zoals in wasmiddel of in shampoo. Deze microplastics komen vaak in het water terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor de natuur.

Microplastics worden hiermee ongewenst onderdeel  van het ecosysteem. Daarnaast kunnen microplastics ook een bedreiging vormen voor mensen: microplastics kunnen namelijk ook in ons drinkwater en in ons eten zitten, waardoor we ongemerkt plastic in ons lichaam krijgen. Daarom is het belangrijk om meer te leren over deze microverontreinigingen in het watersysteem, en om er via dit project aandacht  te geven aan microplastics. Door een sleepnetje achter uw boot of SUP te bevestigen kunt u microplastics uit het water halen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter