Nieuws
Maatregelen bij de Mall nodig

Bij de Mall zijn een groot aantal maatregelen nodig en wenselijk om de toegang voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat stelt het Platform gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Het Platform deed onderzoek naar de toegankelijkheid van het winkelcentrum. Ook in het buitengebied rondom de Mall moet het nodige gebeuren.

De volgende verbeteringen zijn noodzakelijk:

= De gevaarlijke situatie van de lift van O’Learys verhelpen;

= Een in potentie gevaarlijke situatie nabij de lift van de Hema verhelpen;

= Bewerkstelligen dat de deuren van de MIVA (minder validen)-toiletten gemakkelijker te openen zijn;

= MIVA-toiletten in bioscoop toegankelijker maken en ruimer inrichten;

= In geval van een storing aan een MIVA-toilet deze zo spoedig mogelijk verhelpen;

= Speciale alarmsysteem met flitslamp monteren in verschillende ruimte van the Mall;

= Aanbrengen van geleidelijnen naar en contrasterende kleuren bij verhogingen, liften, roltrappen en -banden;

= In het buitengebied: Verbeteren van op- en afritten voor personen in scootmobiels of rolstoelen, Herinrichten van de levensgevaarlijke oversteekplaats Heuvelweg (van Sperwerlaan naar Weigelia), Aanbrengen van geleidelijnen naar de ingangen Mall en rond oversteekplaatsen, Voldoende (en dus meer) toezicht op het onrechtmatig gebruik van de gehandicapten parkeerplaatsen;

= Het in het openbaar gebied aanbrengen van geleidelijnen naar oversteekplaatsen, bus- en tramhaltehaltes en naar de toegangsdeuren voor mensen met een visuele beperking.

Wenselijke ingrepen zijn:

= Bewustwording van personeel van de hindernissen waarmee personen met een handicap (kunnen) worden geconfronteerd;

= Waar dit nog niet het geval is, pinautomaten gemakkelijk bereikbaar maken voor mensen in een rolstoel/scootmobiel;

= Het mogelijk maken van het gebruik van nooddeuren in plaats van draaideuren door gebruikers van een rolstoel/scootmobiel;

= De knop waarmee de draaideuren langzamer gaan draaien beter bereikbaar te maken;

= Gangpaden, zowel in the Mall als in de winkels bereikbaar houden of maken voor mensen in een rolstoel/scootmobiel;

= Aanleg van ringleidingloop in bioscoop en theater;

= Aparte rustige ruimte of hoek in restaurants creëren;

= Muziek minder luid zetten;

= Een pictogram op de deur van het MIVA-toilet in een meer contrasterende kleur;

= Plaatsen van een aantal leenrolstoelen met muntslot bij de parkeervakken voor gehandicapten. Rolstoelafhankelijke automobilisten kunnen dan eenvoudig een rolstoel nemen (zoals je ook een winkelwagentje kunt gebruiken met een muntje).

Volgens Willem Bertels, voorzitter van het Platform, hebben de gemeente en Mall-eigenaar URW de toegankelijkheid redelijk voor elkaar. De Mall is tamelijk goed bereikbaar is binnen kunnen gehandicapten tamelijk goed uit de voeten en wielen. De automatische draaideuren zijn ruim en toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen. Ook de meeste liften zijn ruim en goed toegankelijk.

Er is wel ruimte voor verbetering, aldus Bertels. Zo zijn er onvoldoende fietsenstallingen, waardoor bezoekers hun tweewieler midden in de doorgaande looproutes parkeren. Ook is de bestrating aan de noordoostzijde van het Weigelia onvoldoende: een diepe afwateringsgoot doet rolstoelen en rollators stranden. Een ander probleem zijn de onduidelijke verkeerssituaties aan beide uiteinden van het Weigelia. Zo is het bij de Heuvelweg voor blinden en slechtzienden onduidelijk waar de trambaan begint, de stoep ophoudt en hoe het fietspad daar ook nog eens tussendoor slingert.

Ook binnen in de Mall bestaan een aantal onwenselijke situaties. Zo zijn enkele liften voor mensen met een rolstoel of scootmobiel ontoegankelijk. Veel winkels hebben bovendien geen lift. Daarnaast hebben de toiletten voor mindervaliden nogal wat gebreken. Verder zijn binnen in de Mall geen geleidelijnen aangebracht. Voor blinden en slechtzienden is het daardoor lastig om (rol)trappen, liften en uitgangen te vinden.

Het platform heeft het onderzoek aangeboden aan de gemeente (wethouder Astrid van Eekelen) en mevrouw E. van Delft, manager URW. (foto Peter van Beem)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter